Podstawy prawne ochrony pasiek przed zatruciami

Zwalczanie chorób i szkodników roślin, metody i środki stosowane w tych zabiegach szczegółowo określają odpowiednie akty normatywne. Zobowiązują one do powiadomienia administracji terenowej o miejscu i terminie wykonania zabiegu na trzy dni przed przystąpieniem do stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Zabroniono przy tym opylania i. opryskiwania środkami trującymi dla pszczół roślin kwitnących oraz wydzielających nektar. Jeżeli zachodzi konieczność dokonania takich zabiegów, należy na trzy dni przed terminem zabiegu agrochemicznego powiadomić posiadaczy pasiek w celu zabezpieczenia pszczół przed zatruciem. Plantacje rzepaku, rzepiku, upraw nasiennych koniczyny i lucerny należy opylać insektycydami nie później niżeli na tydzień przed terminem zakwitania rośliny uprawnej. Po tym terminie można stosować wyłącznie preparaty nieszkodliwe lub słabo trujące dla pszczół, we wczesnych godzinach rannych i późnym wieczorem. Nie wolno stosować środków owadobójczych w kwitnących sadach. Zabiegi owadobójcze na plantacjach buraków i ziemniaków mogą być przeprowadzane dopiero po ich odchwaszczeniu. W razie przeprowadzania zabiegów w pobliżu roślin miododajnych oraz w pobliżu pasiek, wskazane jest zastępowanie opylania opryskiwaniem. Zabiegi opylania należy przeprowadzać wcześnie rano lub późnym wieczorem.