Bakteriocydyny

Bakteriobójcze działanie hemolimfy owadów jest obserwowane najczęściej. Czynnik bakteriobójczy zawarty w hemolimfie larw Galleria mellonella nie wykazuje specyficzności działania, jest ciepłoopomy i nie ulega inaktywacji pod wpływem trypsyny. Poziom substancji bakteriocydnej wyraźnie wzrasta w hemolimfie owadów uodpornionych. Melanizacja. Melaniny stanowią ważną grupę barwników, które powstają głównie na drodze utleniania i polimeryzacji związków fenolowych (tyrozyna, DOPA), pod wpływem oksydaz fenolowych zawartych w hemocytach. W przypadku inwazji pasożytniczych, po wniknięciu pasożyta do hemocelu lub tkanek, dochodzi niejednokrotnie do odkładania melaniny w okolicy naturalnych otworów ciała pasożyta lub na całej jego powierzchni. Odkładanie melaniny uszkadza pasożyty. Melanizacja jest procesem wtórnym. Pojawia się ona zawsze po wystąpieniu odczynu hemocytarnego. Melanina odłożona w ścianie otoczek lub guzków stanowi nieprzepuszczalną barierę, która hamuje wymianę gazową i wydalanie do hemolimfy produktów przemiany materii zarazków. Wielu badaczy przypisuje dużą rolę niektórym produktom pośrednim metabolizmu tyrozyny, głównie chinonom, w inaktywacji różnych układów enzymatycznych zarazków. Przypuszcza się również, że w trakcie rozpadu hemocytów zaadsorbowanych na powierzchni hemocytów, uwalniają się substancje pobudzające syntezę melaniny na powierzchni pasożytów. Zdolność wytwarzania melaniny wykazują enocyty oraz komórki hemolimfy z ziarnistościami w cytoplazmie.