Fizocefaloza

Inwazja larw muchy Physocephala jest chorobą pasożytniczą pszczół lotnych, którą wywołują larwy muchy P. vittata. Etiologia. Physocephala vittata (rząd Diptera, rodzina Conopidae) o długości ciała 11 mm, ma dużą okrągłą głowę z wysuniętym języczkiem, wysunięty i rozszerzony na końcu odwłok. Przednia część odwłoka jest zabarwiona na czarno, tylna na czerwono. Samice muchy składają jajeczka na pszczołach lub na kwiatach. Rozwijająca się ź jajeczka larwa wnika do tułowia przez błony międzysegmentalne i w organizmie żywiciela przechodzi przepoczwarzenie. Poczwarki o beczułkowatym kształcie i wymiarach 3,5 X 7,5 mm są ciemnobrązowe lub czarne. Pszczoły padają przed przepoczwarzeniem pasożyta. Patogeneza. Larwy Prittata odżywiają się hemolimfą i tkankami narządów wewnętrznych pszczół. Objawy. Choroba występuje na południu ZSRR, w lipcu i sierpniu. Chorują pszczoły lotne. Chore owady tracą zdolności lotne i giną w ulu lub poza ulem. Leczenia nie opracowano. Inwazja larw Drzewigi. Larwy muchy drzewigi Megasella rufipes pasożytują na czerwiu pszczół, rzadziej na dorosłych pszczołach. W piśmiennictwie spotyka się sprzeczne doniesienia ich szkodliwości. Svoboda uważa M. rufipes za saprofita, którego larwy żerują na martwych pszczołach. Inwazja larw Melaloncha ronnai Larwy Melaloncha ronnai pasożytują w tkankach pszczół zbieraczek. Choroba występuje na terenie Brazylii, gdzie powoduje znaczne straty w pasiekach. Po złożeniu jajeczek na powłokach pszczoły, po tygodniu rozwijają się larwy, które wnikają do odwłoka i pasożytują w narządach wewnętrznych. Przy zarażeniach niewielkiego stopnia, przepoczwarzenie odbywa się w żywicielu, przy dużym nasileniu inwazji poza żywicielem. Z chwilą przedostania się larw muchy do tułowia pszczół, pszczoły są niespokojne, tracą zdolności lotne i szybko padają. Obserwowano również rozwój pasożyta na martwych pszczołach. Do wystąpienia choroby usposabia ustawienie uli w miejscach wilgotnych i zacienionych.