Choroby wywołane przez bakterie warunkowo chorobotwórcze

Bakterie warunkowo chorobotwórcze dla czerwia występują nieokwitanie w środowisku bytowania pszczół. Spotykane są w wodzie i na roślinach, przewodzie pokarmowym czerwia i pszczół dorosłych (B. alvei) oraz w zapasach miodu i pyłku. Nie wywołują one swoistych chorób. Rzadko powodują zakażenia pierwotne, częściej zakażenia wtórne. Zakażenia rozwijają się u czerwia niedożywionego, zaziębionego, osłabionego przez inne choroby zakaźne (zgnilec złośliwy, kiśllca, choroba woreczkowa) oraz po zatruciach czerwia o łagodnym przebiegu. Zdrowy czerw choruje jedynie po zakażeniu szczepami wysoce zjadliwymi Drobnoustroje warunkowo chorobotwórcze nie mają specjalnych wymagań odżywczych. Rosną dobrze na zwykłych podłożach bakteriologicznych. Niektóre z nich mają wąski zakres żywicieli (B. alvei), inne szerszy (B. orpheus, Str. faecalis). Streptococcus faecalis może wywoływać u czerwia zakażenie pierwotne (skwaśnienie czerwia), częściej jednak wywołuje zakażenia wtórne w przebiegu kiślicy. Do wystąpienia choroby usposabia zaziębienie i niedożywienie czerwia. Str. faecalis (rząd Eubacteriales, rodzina Streptococceae, rodzaj Streptococcus) występuje pod postacią owalnych ziarenek (0,7 X 0,7 Mm, które układają się pojedynczo lub tworzą krótkie łańcuszki. Jest Gram dodatni. Rośnie na zwykłych podłożach bakteriologicznych w atmosferze tlenowej i beztlenowej w temperaturze 12÷45°C (optimum 37°C). Po 24 godzinach pojawia się wzrost w formie szarych, drobnych kolonii. Na podłożach płynnych powoduje zmętnienie i osad. Fermentuje węglowodany z wytworzeniem dużych ilości kwasu. Należy do grupy serologicznej D wg Lancefield. W ciele martwego czerwia ginie po około 9 miesiącach. Temperatura 70°C zabija Str. faecalis po kilku minutach.