Grzybica kropidlakowa pszczół

Pierwszym objawem choroby u pszczół jest osłabienie i niepokój. Chore owady pozostają poza kłębem, tracą zdolności lotne i wykazują zaburzenia równowagi ciała (zataczanie i odpadanie z plastrów). Niezdolne do lotu owady wypełzają z ula. Jedyną zmianą chorobową występującą u pszczół w chwili padnięcia jest stwardnienie odwłoka i tułowia. Ciało martwych owadów pokrywa grzybnia, która przenika przez przetchlinki i błony łączące pierścienie chitynowe szkieletu zewnętrznego. Rozpoznanie. Przeprowadza się badania mitologiczne mikroskopowe i hodowlane. Rozpoznanie choroby jedynie na podstawie objawów klinicznych nie zawsze jest możliwe. Badanie mikroskopowe polega na oglądaniu pod mikroskopem pod małym powiększeniem powierzchni zamarłego czerwia i pszczół oraz na oglądaniu pod powiększeniem 300÷500x fragmentów zmumifikowanych owadów po roztarciu na szkiełku podstawowym w kropli 50% roztworu gliceryny. O wyniku dodatnim świadczy obecność grzybni, konidioforów i konidiów. Badanie mikroskopowe należy uzupełnić badaniem hodowlanym. W tym celu fragmenty ciała czerwia i pszczół należy posiać na agar Sabourauda lub Czapeka. Wzrost grzybów z rodzaju Aspergillus pojawia się po 3 dobach. Rozpoznanie różnicowe. W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić grzybicę otorbielakową oraz zakażenie pośmiertne czerwia i pszczół grzybami saprofitycznymi Zakażenia te występują sporadycznie. Badanie mitologiczne w kierunku grzybów z rodzaju Aspergillus wypada ujemnie. Zwalczanie. Ze względu na fakt, że grzybica kropidlakowa jest zooantroponozą oraz brak skutecznych środków leczniczych zaleca się likwidację chorych rodzin, dezynfekcję sprzętu i narzędzi pasiecznych 5% formaliną lub 0,5% karbolem. W niektórych krajach dezynfekcję przeprowadza się przy użyciu tlenku etylenu w stężeniu 100÷400 mg/1 powietrza komory dezynfekcyjnej. Konidia kropidlaków patogennych dla pszczół giną po 30 minutach. W rodzinach, w których choruje niewielka liczba czerwia istnieje możliwość uratowania pszczół i matki. W tym celu należy przeprowadzić zabieg podwójnego przesiedlenia pszczół do odkażonych uli. Pszczoły przesiedlone do rojnicy są podkarmiane syropem cukrowym i przetrzymywane w chłodnym pomieszczeniu przez 24÷48 godzin. Plastry z czerwiem porażonym grzybicą należy przetopić. Zalecane przez Połtiewa postępowanie, które polega na usunięciu z ula plastrów z chorym czerwiem, wymianie ścian i dna ula oraz materiałów ocieplających, ociepieniu gniazda i zaopatrzeniu rodziny w pokarm nie zawsze daje zamierzone efekty i może przyczynić się do nawrotów choroby. Zapobieganie. Polega na rygorystycznym przestrzeganiu zasad higieny w pasiece, utrzymywaniu jedynie silnych rodzin i eliminacji czynników usposabiających do zakażenia.