Polisulfamid – Biowet i sulfonamidy potencjowane trimetoprimem

Polisulfamid – Biowet. Jest kombinacją sulfatiazolu sodowego, sulfadimidyny sodowej, sulfacetamidu sodowego i chlorokrezolu w roztworze mleczanu wapnia. Preparat działa bardzo silnie bakteriostatycznie na skutek zjawiska addycji sulfonamidów, przy czym działanie toksyczne poszczególnych składników nie sumuje się. Polisulfamid jest lekiem z wyboru w zwalczaniu zgnilca złośliwego. Stwierdzono większą skuteczność polisulfamidu w porównaniu z sulfatiazolem sodowym w leczeniu rodzin chorych na zgnilec. W zalecanych dawkach nie działa toksycznie na czerw i pszczoły. Sulfonamidy potencjowane trimetoprimem. Spośród grupy sulfonamidów potencjowanych trimetoprimem w zwalczaniu zgnilca złośliwego można zalecać biseptol i trimerazin. Biseptol 480-Polfa zawiera sulfametoksazol itrimetoprim w stosunku 30:1, a Trimerazin-Polfa jest kombinacją sulfamerazyny z trimetoprimem w stosunku 20:1. Minimalne stężenie hamujące Bac. larvae wynosi dla biseptolu 0,5-12,5 ug/1, dla trimerazinu 6,25÷50,0 jug/ml. Obydwa leki w stężeniu 500 Mg/ml syropu leczniczego nie wywierają ujemnego wpływu na robotnice, rozwój czerwia i czerwienie matek. W syropie leczniczym nie tracą aktywności przez okres co najmniej 2 tygodni. Biseptol i trimerazin są zalecane w leczeniu zgnilca złośliwego w dawce 0,5 g/1 syropu na pień, dwukrotnie w odstępie 2 dni.