Barwienia hemolimfy

Na podstawie barwienia hemolimfy metodą Wrighfa wyróżnia się proleukocyty, eozynofile, leukocyty normalne, neutrofile, bazofile, pyknoleukocyty i hyalinocyty. Ponadto w hemolimfie mogą występować komórki pnia: enocyty i komórki perykardialne. Proleukocyty, komórki o średnicy 3,5-6,0/um, mają delikatne obojętnochłonne jądro i ciemniejszą obojętnochłonną cytoplazmę. Jądro wypełnia większą część komórki. Występują wyłącznie w stadium rozwoju zarodkowego i u larw. Eozynofile, hemocyty o dużym ziarnistym jądrze koloru czerwonego zawierają hialinową, delikatnie zabarwioną cytoplazmę, | występującą w formie cienkiego rogalika lub jest niewidoczna. Te komórki o średnicy 3,(H6,0 um występują w hemolimfie wszystkich stadiów rozwojowych pszczół. Leukocyty normalne mają ziarniste, słabo kwasochłonne jądro i obojętnochłonną lub zasadochłonną cytoplazmę. Średnica komórek wynosi 3,(H7,0 um. Występują we wszystkich stadiach rozwojowych pszczół. Niekiedy nie występują w rozwoju zarodkowym. Neutrofile, komórki o średnicy 3,CK-7,0 /um o dużym, ziarnistym, obojętnochłonnym jądrze, które z reguły wypełnia całą komórkę. Cytoplazmajest rzadko widoczna. Występują we wszystkich stadiach rozwojowych. Bazofile mają ziarniste, ciemnopurpurowe jądro, wypełniające większą część komórki. Średnica komórki wynosi 2,(H5um. Nie występują w życiu embrionalnym. U starszych owadów stanowią 1,(H-1,5% wszystkich hemocytów. Pyknoleukocyty, duże komórki o średnicy 12,(H-l8,0 X 7,5-H2,0 um, o silnie zbitym obojętnochłonnym jądrze i obfitej cytoplazmie, która barwi się słabo obojętnochłonnie lub kwasochłonnie. Cytoplazma o nieregularnych zarysach często tworzy wypustki. Nie występują w hemolimfie zarodków i poczwarek. W hemolimfie larw i starszych pszczół występują nieregularnie. Hyalinocyty, owalne komórki o wymiarach 7,(H-l 1,0 X 3,7 * 7,0 um. U młodych pszczół jądro kwasochłonne, u starszych obojętnochłonne. Cytoplazma słabo zasadowa u pszczół młodych, hyalinowa u starszych. Występują tylko w stadium imago. Hyalinocyty biorą udział w procesie krzepnięcia krwi i w procesie gojenia ran. Z układem krążenia pozostaje w ścisłym związku ciało tłuszczowe. Składa się ono z enocytów. Enocyty są komórkami pochodzenia mezodermalnego, mają jasno zabarwione, z reguły obojętnochłonne jądro oraz cytoplazmę barwiącą się zasadochłonnie lub kwasochłon- nie. Wymiary enocytów wahają się w granicach 9,(H-14,0 fim. Enocyty są uważane za komórki pnia, z których na drodze mitotycznych podziałów powstają proleukocyty. U imago komórki ciała tłuszczowego wyścielają cienką warstewkę ściany odwłoka i tworzą skupienia na przeponie grzbietowej i brzusznej. Rola komórek ciała tłuszczowego polega ponadto na gromadzeniu substancji zapasowych w formie białek, glikogenu i tłuszczu. Ciało tłuszczowe jest silnie rozwinięte u pszczół przygotowujących się do zimowli, szybko zanika u pszczół karmicielek, produkujących mleczko. Komórki perikardialne, duże komórki (średnica 1CK-20 /um) o obojętnochłonnej cytoplazmie i słabo widocznym jądrze komórkowym, występują w hemolimfie lub osadzają się na narządach wewnętrznych. Duże skupiska komórek perikardialnych spotyka się przede wszystkim na przeponie grzbietowej, wokół serca. Są one uważane za komórki pnia dla leukocytów. Uważa się, że komórki perikardialne wychwytują obce substancje koloidalne z hemolimfy.