Epizootiologia chorób pszczół

Choroby zaraźliwe czerwia i pszczół występują w formie epizoocji, enzoocji lub zachorowań sporadycznych. Wykazują one przy tym wyraźną sezonowość, która jest związana z: czynnikami klimatycznymi (maksymalne nasilenie zgnilca występuje w najcieplejszej porze roku, grzybica otorbielakowa jest spotykana w okresie zwiększonej wilgotności), biologią rodziny (w okresie zimowli szerzą się zarażenia kontaktowe roztoczami), obecnością czerwia w rodzinie. Rozwój chorób zaraźliwych jest ściśle uzależniony od istnienia łańcucha epizootycznego, tj. populacji patogena, ekspozycji i populacji żywiciela. Środowisko wywiera wpływ na wszystkie trzy ogniwa łańcucha epizootycznego, poprzez: modyfikację zjadliwości, inwazyjności i przeżywalności zarazków w źródle zakażenia, wpływ na ekspozycję oraz stymulację lub supresję mechanizmów odpornościowych czerwia i pszczół.