Fenotiazyna, dym tytoniowy i zoosteran

Fenotiazyna. Jest stosowana w zwalczaniu wszolinki pszczelej i warroatozy. Zabieg leczniczy polega na wprowadzeniu do ula dymu fenotiazyny z podkurzacza. Jednorazowa dawka fenotiazyny dla rodziny wynosi 1,5 g w przypadku warroatozy i 3,0 g w przypadku braulozy. Dym fenotiazyny powoduje przejściowe odurzenie pasożytów i ich odpadanie z powłok zewnętrznych pszczół. Opadłe pasożyty należy usunąć z ula. W tym celu przed przystąpieniem do zabiegu dno ula wykłada się papierem, który po zabiegu usuwa się i spala. Dym tytoniowy. Odymianie dymem tytoniowym jest zalecane w zwalczaniu braulozy i larw oleić. Dym tytoniowy powoduje przejściowe obezwładnienie pasożytów, które po zabiegu usuwa się z ula w podobny sposób jak po odymianiu fenotiazyną. Zbyt duże dawki dymu tytoniowego nie są tolerowane przez pszczoły. Zoosteran. 5,7-dwuchloro-3-oksychinaldyna jest silnym środkiem pierwotniakobójczym, który daje dość dobre efekty w leczeniu choroby pełzakowej. Syrop leczniczy w ilości 300 ml zawierający 0,5 g leku/1 otrzymują rodziny przez 5 kolejnych dni. Zoosteran nie działa uszkadzająco na czerw i pszczoły.