Thiabendazol i Folbex

Thiabendazol. Jest pochodną benzimidazolu. W handlu występuje pod nazwą Helmintazol-Biowet, Rumiverm-Polfa, Hippoverm-Polfa. Thiabendazol jest stosowany w leczeniu grzybicy otorbielakowej i kropidlakowej. W dawkach terapeutycznych nie jest toksyczny dla czerwia i pszczół. W rodzinach leczonych tym preparatem długość życia robotnic ulega przedłużeniu o 18÷30%. Thiabendazol jest stosowany w syropie cukrowym lub w mieszaninie z cukrem pudrem w dawce 0,5 g/pierzgi. Leczenie należy kontynuować przez okres 10 dni. Folbex. Ester di-p-chlorofenylowy kwasu glikolowego jest kontaktowym preparatem pasożytobójczym o silnym działaniu na postacie doskonałe roztoczy (Acarapis wóodi, Varroa jacobsoni) i pasożytujące owady (Braula coecaj, Folbex jest stosowany w postaci dymu, który uwalnia się podczas spalania pasków bibuły (11 x 4 cm lub 10×2 cm), nasyconych 500 mg preparatu i azotynem sodowym. Podobne właściwości wykazują Ovotroan, Dimite i Delacan. Zabieg odymiania należy przeprowadzać we wszystkich pniach w pasiece zapowietrzonej wieczorem, po powrocie pszczół do ula, ośmiokrotnie w odstępach tygodniowych. Przy wykonywaniu zabiegu późną jesienią obserwowano przypadki niszczenia matek. W leczeniu braulozy rodziny odymia się jednocześnie dwoma paskami Folbexu. W odymianych rodzinach należy zwracać uwagę na możliwość występowania rabunków. Jeżeli zawężenie lub zasiatkowanie wylotu nie zapobiega rabunkom, należy przenieść pnie do chłodnego i zaciemnionego pomieszczenia na 2÷3 dni i zasiatkować Wyloty.