Inne wirusy izolowane od pszczół

Dotychczas nie ustalono roli iridowirusa (AIV), egipskiego wirusa pszczół i australijskiej odmiany wirusa kaszmirskiego (cloustering disease) w etiologii określonych jednostek chorobowych. AIV nie wykazuje pokrewieństwa serologicznego względnie bardzo niewielkie pokrewieństwo z irydowirusami innych owadów. Egipski wirus pszczół izolowano z martwych robotnic, australijskie zaś odmiany wirusa kaszmirskiego z obumarłych larw, przedpoczwarek i robotnic. Wirus wyizolowany w Australii różni się wieloma właściwościami od wirusa kaszmirskiego pszczół.