Ciasto miodowo-cukrowe, syrop leczniczy i odymianie

Ciasto miodowo-cukrowe można stosować w formie pasztecików (240 g ciasta rozkłada się na papierze w cienkiej warstwie i wstawia do ula nad część gniazdową) lub w formie pakietów. Pakiety sporządza się z jednej warstwy lub trzech warstw ciasta przełożonego arkuszami papieru i zwiniętego w rulon. W pakietach jednowarstwowych środek leczniczy jest wykorzystywany przez 17 dni, w trójwarstwowych przez 26 dni. W formie pakietów można podawać również antybiotyki i sulfonamidy w mieszaninie z cukrem pudrem. Syropem leczniczym lub mieszaniną leku z cukrem pudrem można również napylać plastry z chorym czerwiem. W ten sposób eliminuje się stosowanie specjalnych podkarmiaczek wstawianych do ula. Niektóre leki, szczególnie przeciwko pasożytom zewnętrznym, są stosowane w postaci lotnej lub dymów (metoda kontaktowa). Leki o właściwościach sublimowania (tymol, kamfora, naftalina) wstawia się w odpowiednich ilościach w naczyniach-szklanych lub metalowych na dennicę na ściśle określony okres czasu. Często kryształki kamfory, tymolu lub naftaliny owija się gazą i przymocowuje do dennicy. Zapobiega to usuwaniu kryształków leku przez pszczoły. W celu zwiększenia szybkości parowania niektórych środków leczniczych stosuje się je w mieszaninie z benzyną (BEF – mieszanina mrówczanu etylenu z benzyną). Odymianie przeprowadza się przez spalanie w uszczelnionym ulu, nadstawce lub transportowce pasków bibuły nasyconych środkiem leczniczym (folbex) lub przez podkurzanie przez wlot dymem z podkurzacza. Do rozpalonego podkurzacza należy włożyć lek owinięty w papier. Zabiegi odymiania przeprowadza się późnym wieczorem lub wcześnie rano, tj. przed opuszczeniem ula przez pszczoły lotne. W formie odymiania, oprócz folbexu, jest stosowana fenotiazyna, nikotyna, warrostan i warroatin.